เสี้ยงลึ้ง

เสี้ยงลึ้ง ในภาษาเหนือ แปลว่า หมดเกลี้ยง

Leave a Reply