เสื้อหมอน ในภาษาเหนือ แปลว่า ปลอกหมอน

Leave a Reply