เส้อก้อม ในภาษาเหนือ แปลว่า เสื้อกล้าม

Leave a Reply