เส้อแขนยาว

เส้อแขนยาว ในภาษาเหนือ แปลว่า เสื้อแขนยาว

Leave a Reply