เส้อแขนเกิ่ง

เส้อแขนเกิ่ง ในภาษาเหนือ แปลว่า เสื้อแขนสั้น

Leave a Reply