เส้าตึ้มตื้อ

เส้าตึ้มตื้อ ในภาษาเหนือ แปลว่า ใบหน้าหมองคล้ำ สีมืดไม่สดใส

Leave a Reply