เส้าแก๊ก

เส้าแก๊ก ในภาษาเหนือ แปลว่า สีหม่นหมองมาก

Leave a Reply