เหม็นขี้แฮ้

เหม็นขี้แฮ้ ในภาษาเหนือ แปลว่า เหม็นกลิ่นเต่า

Leave a Reply