เหม็นโอ๊ง

เหม็นโอ๊ง, เหม็นโอ่ ในภาษาเหนือ แปลว่า เหม็นเน่า

Leave a Reply