เหลืองเอิ่มเสิ่ม

เหลืองเอิ่มเสิ่ม ในภาษาเหนือ แปลว่า เหลืองอมส้ม

Leave a Reply