เหียแล้วก้า

เหียแล้วก้า, เหียละก้า ในภาษาเหนือ แปลว่า เสียแล้วมั้ง

Leave a Reply