เหี่ยเบอะเหี่ยเบ๋อ

เหี่ยเบอะเหี่ยเบ๋อ ในภาษาเหนือ แปลว่า กระจัดกระจาย

Leave a Reply