เออ นั่นเต๊อะ

เออ นั่นเต๊อะ ในภาษาเหนือ แปลว่า อ้าว..ซะงั้น

Leave a Reply