เอาก่อหา

เอาก่อหา ในภาษาเหนือ แปลว่า เอาไหมน๊า?

Leave a Reply