เอาก่ะ

เอาก่ะ ในภาษาเหนือ แปลว่า เอาสิ

Leave a Reply