เอาตำไว้ฮั้นเนาะ

เอาตำไว้ฮั้นเนาะ ในภาษาเหนือ แปลว่า เอาวางไว้ตรงนั้นแหละ

Leave a Reply