เอาบะโอมาหื้อแก่นลอ

เอาบะโอมาหื้อแก่นลอ ในภาษาเหนือ แปลว่า เอาส้มโอมาให้ลูกหนึ่งสิ

Leave a Reply