เอาบ่าเต้า 2 แก่นเจ้า

เอาบ่าเต้า 2 แก่นเจ้า ในภาษาเหนือ แปลว่า เอาแตงโม 2 ลูกค่ะ

Leave a Reply