เอาแต่ใจ๋ตั๋วเก่า

เอาแต่ใจ๋ตั๋วเก่า ในภาษาเหนือ แปลว่า เอาแต่ใจ

Leave a Reply