เอ็นสะต๊ก

เอ็นสะต๊ก ในภาษาเหนือ แปลว่า เอ็นกระตุก

Leave a Reply