เอ็นสะแม้ง

เอ็นสะแม้ง ในภาษาเหนือ แปลว่า เอ็นพลิก

Leave a Reply