เอ้อเฮ้ย

เอ้อเฮ้ย ในภาษาเหนือ แปลว่า แสดงออกถึงความเสียดาย หรือ ผิดหวัง

Leave a Reply