เฮียนฮู้

เฮียนฮู้ ในภาษาเหนือ แปลว่า เรียนรู้

Leave a Reply