เฮือญาว

เฮือญาว (นาสิก) ในภาษาเหนือ แปลว่า เรือยาว

Leave a Reply