เฮือนไฟ

เฮือนไฟ ในภาษาเหนือ แปลว่า ห้องครัว

Leave a Reply