แกนต้องขนาด

แกนต้องขนาด ในภาษาเหนือ แปลว่า เสียดท้องมากเลย

Leave a Reply