แกนแก่นต๋า

แกนแก่นต๋า ในภาษาเหนือ แปลว่า ปวดตาแปล๊บๆ

Leave a Reply