แกว่น

แกว่น ในภาษาเหนือ แปลว่า ชำนาญ , เก่ง

Leave a Reply