แก่บ้าน

แก่บ้าน, ป้อหลวงบ้าน ในภาษาเหนือ แปลว่า ผู้ใหญ่บ้าน

Leave a Reply