แก๋นคอ

แก๋นคอ ในภาษาเหนือ แปลว่า แขวนคอ

Leave a Reply