แก๋นบ่าหยังก่อบ่าหู้

แก๋นบ่าหยังก่อบ่าหู้ ในภาษาเหนือ แปลว่า ติดขัดอะไรก็ไม่รู้

Leave a Reply