แคว่น

แคว่น ในภาษาเหนือ แปลว่า กำนัน

Leave a Reply