แจ้งดีขวายงาม

แจ้งดีขวายงาม ในภาษาเหนือ แปลว่า สว่างปลอดโปร่งโล่งใจไม่มีอุปสรรค

Leave a Reply