แจ้งลึ้ง

แจ้งลึ้ง ในภาษาเหนือ แปลว่า สว่างโร่เห็นได้ชัด

Leave a Reply