แดงปะหลิ้ง

แดงปะหลิ้ง ในภาษาเหนือ แปลว่า แดงอมชมพู แดงเป็นจุดเล็กๆ

Leave a Reply