แดงปะหลึ้ง

แดงปะหลึ้ง ในภาษาเหนือ แปลว่า แดงจัดมาก

Leave a Reply