แต๊ ในภาษาเหนือ แปลว่า จริง เช่น แต๊ก๊ะ = จริงหรอ

Leave a Reply