แป้ดแล่

แป้ดแล่ ในภาษาเหนือ แปลว่า หลีกไป

Leave a Reply