แป๋งคอมจ้างก่อ

แป๋งคอมจ้างก่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า ซ่อมคอมเป็นมั๊ย

Leave a Reply