แป๋งบ้าน

แป๋งบ้าน ในภาษาเหนือ แปลว่า ทำ ซ่อม หรือ สร้างขึ้นมาใหม่

Leave a Reply