แป๋งมาแหมนักๆ

แป๋งมาแหมนักๆ ในภาษาเหนือ แปลว่า ทำมาอีกเยอะๆ

Leave a Reply