แป๋งหน้างอหยั่งป๊าก

แป๋งหน้างอหยั่งป๊าก ในภาษาเหนือ แปลว่า ทำหน้างอเหมือนทัพพี

Leave a Reply