แป๋งหน้า

แป๋งหน้า ในภาษาเหนือ แปลว่า ทำหน้า

Leave a Reply