แป๋งเฮือนใหม่

แป๋งเฮือนใหม่ ในภาษาเหนือ แปลว่า สร้างบ้านใหม่

Leave a Reply