แฟนตั๋วจื้ออะหยังเก๊าะ

แฟนตั๋วจื้ออะหยังเก๊าะ ในภาษาเหนือ แปลว่า แฟนเธอชื่ออะไรนะ

Leave a Reply