แม่ก้า

แม่ก้า ในภาษาเหนือ แปลว่า แม่ค้า

Leave a Reply