แม่นก่อหา

แม่นก่อหา ในภาษาเหนือ แปลว่า ใช่ไหมน๊า?

Leave a Reply