แม่น้า

แม่น้า ในภาษาเหนือ แปลว่า แม่เลี้ยง

Leave a Reply