แม่หม้าย

แม่หม้าย ในภาษาเหนือ แปลว่า แม่หม้ายผัวตาย

Leave a Reply