แม่ฮ้าง

แม่ฮ้าง ในภาษาเหนือ แปลว่า แม่ม่ายผัวทิ้ง

Leave a Reply